Uppdrag

Uppdrag

Verksamheten baseras i huvudsak på konsultuppdrag åt kunder. Bland annat utgör kundanpassade applikationer en del av verksamheten. En genomgående filosofi är att programmen skall vara enkla och intuitiva att handha.

Den första kundanpassade applikationen levererades 1988. Det var ett OLF- program med specialanpassat kundregister (MS-DOS).

Bland de några av applikationerna kan nämnas ett komplett maskinövervakningssystem uppbyggt som Client/Server lösning med SQL-databas i botten samt ett program för iPhone för beräkning av skärpedjup vid fotografering.

Önskas mer information eller har du frågor om programutveckling kan du  kontakta e-rixon nedan.

Projekt i urval

Referenser till några större projekt e-rixon varit involverat i:

  • Styrutrustningar och operatörsplatser till i huvudsak sågverksindustrin (som anställd),  Malmbergs El AB (1985-1997)
  • Operatörsgränssnitt till sågverk specialapplikation, Windows,  SCA – Timber, Munksunds sågverk (1998-1999)
  • Elektroniskt ansöknings och webbpubliceringssystem,  Landstinget – Västra götalandsregionen, FoU – Södra Älvsborg (2001- 2012),  Minso solutions AB (2012 – 2017)
  • Design och implementering av operatörsbilder (Siemens WinCC) till fjärrvärmecentral och spåntork samt design av fabriksnätverk (VLAN),  Svensk brikettenergi, Ulricehamnsfabriken (2002-2003)
  • Operatörsgränssnitt till sågverk specialapplikation, Windows,  och design fabriksnätverk, Hållanders Sågverk, Dalstorp (2006 – )