Om företaget

e-rixon arbetar i huvudsak med uppdrag inom webbarkitektur och programutveckling. Det förekommer också uppdrag inom olika delar av datakommunikation så som industriell seriekommunikation till lokala nätverk för informationsutbyte mellan datorer och/eller industriella styrsystem.

e-rixon grundades 1991 och ombildades till aktiebolag 2011.

e-rixon har som drivande utvecklingsidé att :

interaktionen mellan människa och maskin skall vara så enkel och logisk som möjligt.