Om företaget

e-rixon är ett företag som i huvudsak arbetar med uppdrag inom webbarkitektur och programutveckling. Det förekommer också uppdrag inom datakommunikation så som industriell seriekommunikation till lokala nätverk för informationsutbyte mellan datorer och/eller industriella styrsystem.

e-rixon startade sin verksamhet 1991. Ombildades till AB 2011.

e-rixon har som utvecklingsidé att :

kommunikationen mellan människa och maskin skall vara så enkel och logisk som möjligt.